Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

O kursie

Kurs z zakresu rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jestprzygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Na kurs składają sie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Łączna ilość godzin na kursie: 164 godziny dydaktyczne, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.