fb
O kursie

Kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej” przeznaczony jest dla pielęgniarek

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do zastosowania metod terapeutycznych poprawiających jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny (opiekunów).

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 85 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.