Pierwsza pomoc BLS/AED

O kursie

Kurs BLS i AED Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne – BLS /Basic Life Support/ oraz obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji. Cel kursu:szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych  Czas trwania kursu wynosi 5 godzin dydaktycznych


Zajęcia poświęcone są podstawowym zabiegom ratującym życie BLS
– rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej),
–  uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych,

– pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/
oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/.


Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. 
Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.