fb
O kursie

Kurs specjalistyczny “Pediatryczna domowa opieka paliatywna” przeznaczony jest dla pielęgniarek.
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do zastosowania metod terapeutycznych poprawiających jakość życia nieuleczalnie chorego dziecka objętego domową opieką paliatywną oraz jego rodziców, opiekunów.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę. 
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 187 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w Hospicjum domowym dla dzieci.