Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

O kursie

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, program kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” zastępuje dotychczas obowiązujący program kursu specjalistycznego „Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych”.  

 

Kurs specjalistyczny “Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do sprawowania opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi

70 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych /6 godz./
Podawanie leków przeciwnowotworowych /9 godz./
Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego /6 godz./

Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu / 14 godz./

 

ZAJĘCIA STAŻOWE:
dla pielęgniarek:

– oddział chemioterapii albo oddział onkologii stacjonarnej /25 godz./

– oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) /10godz./

dla położnych:

– oddział chemioterapii stacjonarnej /10 godz./

– oddział ginekologii onkologicznej /15 godz./

– oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) /10 godz./