Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

O kursie

Kurs specjalistyczny „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z przetoką jelitową, w tym kolostomią, ileostomią.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 173 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.