fb
O kursie

Kurs specjalistyczny “Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (PIChP)” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielegniarki do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych, związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zarówno w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

 

Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne w dni powszednie tygodnia. 
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 145 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Staże realizowane będą w następujących placówkach:

1. Pracownia spirometryczna/Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego – 25 godz.,

2. Oddzia chorób płuc albo Oddział chorób wewnętrznych (realizujące świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z POChP) – 35 godz.,

3. Oddział rehabilitacji pulmunologicznej albo Oddział chorób płuc/Oddział chorób wewnętrznych (prowadzący rehabilitację pulmunologiczną na rzecz pacjentów z POChP) – 18 godz.,

4. Poradnia domowego leczenia tlenem albo Zakład opieki paliatywnej prowadzący tlenoterapię
w warunkach domowych albo Zaklad opiekuńczo – leczniczy (z zakontraktowanym świadczeniem w zakresie DLT) – 18 godz.