Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI) dla położnych

O kursie

Kurs specjalistyczny “Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI)” skierowany jest dla pielęgniarek oraz położnych.
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnej, kompleksowej opieki nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny. 
Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne w dni powszednie. 
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 129 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.