fb
O kursie

Kurs specjalistyczny “Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI” skierowany jest dla pielęgniarek oraz położnych.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnej, kompleksowej opieki nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny. 
Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne w dni powszednie. 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 129 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.