Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

O kursie

Kurs specjalistyczny “Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym” przeznaczony jest dla położnych. 
Celem kursu jest przygotowanie położnej do sprawowania opieki nad kobietą z cukrzyca w okresie przedkoncepcyjnym,
podczas ciąży, porodu i połogu.

 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 180 godziny dydaktyczne.