Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

O kursie

Kurs “Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pielęgniarki do zapewnienia kompleksowej opieki dziecku z chorobą nowotworową.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 75 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i staże.