Onkologia ginekologiczna

O kursie

Kurs specjalistyczny  “Onkologia ginekologiczna” skierowany jest do położnych.

Celem kursu jest przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej opieki onkologicznej nad kobietą z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kursu wynosi 140 godz. dydaktycznych oraz składa się z części:

 – teoretycznej (70 godz.),

 – praktycznej, w placówkach stażowych (70 godz.).

Staże będą realizowane na oddziale ginekologii onkologicznej – 35 godz. oraz oddziale chirurgicznyn (w którym wykonuje się zabiegi mastektomii).