fb
O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Cel kursu to uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane poniedziałek – piątek.
Łączna liczba godzin: 325 godzin dydaktycznych, z podziałem na teorie oraz zajęcia stażowe.