Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (KTG)

O kursie

Celem kursu jest przygotowanie położnej do monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są w dni robocze. Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie wynosi 90 h dydaktycznych.