Leksykon dla kadry pielęgniarskiej – zasób wiadomości z aspektami szczepień obowiązkowych i zalecanych

O kursie

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:

 • samodzielnego przeprowadzenia szczepienia ochronnego, prowadzenia sprawozdań, postępowania
  w przypadku powikłań poszczepiennych poprzez wdrożenie do systemu nauczania elementów socjologii zdrowia i choroby oraz teorii pielęgnowania
 • prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w powyższym obszarze.

Zajęcia realizowane są w sobotę i niedzielę.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 45 godzin dydaktycznych.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Nazwa modułu:

I. Elementy socjologii zdrowia i choroby → ilość godzin: 5

 • Pojęcie zdrowia i choroby w socjologii
 • Zachowania społeczne otaczające etapy życia: narodziny,  umieranie
 • Socjomedyczne mierniki zdrowia.
 • Modele opieki szpitalnej
 • Społeczne uwarunkowania zdrowia
 • Socjologiczna analiza zawodu pielęgniarki i położnej

II. Elementy teorii pielęgnowania → ilość godzin: 5

 • Modele pielęgnowania.
 • Zastosowanie teorii pielęgnowania w praktyce
 • Proces a teorie pielęgnowania

III. Aspekty szczepień obowiązkowych i zalecanych → ilość godzin: 35

 • Szczepienia ochronne niemowląt
 • Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży
 • Szczepienia ochronne dorosłych
 • Kalendarz szczepień

Cena szkolenia: 5400,00 PLN