fb
O kursie

Kurs specjalistyczny – LECZENIE RAN – program przeznaczony dla położnych

Celem kursu jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz zdejmowaniem szwów z rany.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 115 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcie teoretyczne i staże.