fb
O kursie

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego przeznaczony jest dla położnych, które chcą pozyskać kwalifikacje i przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi  325 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne oraz staże.