Pielęgniarstwo anestezjologiczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki przygotowany został dla pielęgniarek chcących poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. Pielęgniarka po ukończeniu kursu przygotowana jest do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Kurs obejmuje łącznie 445 godzin dydaktycznych z podziałem na część praktyczną i teoretyczną.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).