Kompresjoterapia

O kursie

Kurs specjalistyczny “KOMPRESJOTERAPIA” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Cel kształcenia:

– przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kompresjoterapii profilaktycznej i leczniczej w chorobach układu żylnego i limfatycznego.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne w dni powszednie tygodnia. 
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 110 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.