Aspekty leczenia ran

O kursie

Kurs dokształcający “Aspekty leczenia ran” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. 

Cel kształcenia:
– pogłębienie i aktualizacja wiedzy pielęgniarki/położnej w zakresie metod leczenia ran;
– przygotowanie pielęgniarki/położnej do stosowania skutecznych metod i sposobów zapobiegania zakażeniom ran. 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie zaocznym. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 40 godzin dydaktycznych, z podziałem na: 
Podstawy leczenia ran /6 godz./
Zakażenia ran /6 godz./
Odleżyny /12 godz./
Owrzodzenia żylna /8 godz./
Oparzenia /8 godz./